Fəaliyyətimiz

01

Qazların tədarükü

Arqon/maye arqon (Ar)/arqon qaz qarışığı, karbon dioksid/maye karbon dioksid (CO2), azot/maye azot (N2), oksigen/maye oksigen(O2), helium (He), sıxılmış hava, hidrogen (H2), propan (C3H8), asetilen (C2H2) tipli sıxılmış, maye halında olan və həcmli qazların, eləcə də kalibrləmə qazları və digərlərinin təchizatı

02

Polad silindrlərin istehsalı

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yüksək təzyiqli (200 bar və 300 bar) tikişsiz polad qaz balonlarının istehsalçısıdır

Daha ətraflı məlumat: Vitkovice Cylinders

03

Qaz silindrlərinin təchizatı və satışı

* Tutum göstəricisi: 10-50 litr

* İşçi təyiqi: 150 bar, 200 bar, 230 bar, 300 bar

04

Silindrlər ilə əməliyyatlar

* Yoxlama

* Hidrostatik sınaq

* Bərpa işləri

* Təmir edilməsi

* Rənglənməsi

* Sertifikatlaşdırılması

05

Qaz aksesuarlarının satışı

* Qaz reduktorları

* Qaz şlanqları

* Boru birləşdirici hissələr (fittinqlər)

* Qaz ventilləri

* Qaynaq aksessuarları

06

Digərləri

* Təhlükəli malların nəql edilməsi

* Tulantı balonlarının utilizasiyası

* Quru buzun təchizatı

* Soyuducu agentlərin təchizatı

07

İstehsal

* Qaz balonları üçün xüsusi çərçivələrin hazırlanması və təchizatı

* Manifold sistemlərinin tərtibatı, quraşdırılması, yoxlanılması və istifadəyə verilməsi

©2020 RealGaz. Bütün hüquqlar qorunur