Fəaliyyətimiz

RealQaz MMC tərəfindən göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsi aşağıdakı kimidir:

 • Qazların təchizatı

  Arqon/maye arqon (Ar)/arqon qaz qarışığı, karbon dioksid/maye karbon dioksid (CO2), azot/maye azot (N2), oksigen/maye oksigen(O2), helium (He), sıxılmış hava, hidrogen (H2), propan (C3H8), asetilen (C2H2) tipli sıxılmış, maye halında olan və həcmli qazların, eləcə də kalibrləmə qazları və digərlərinin təchizatı

 • Polad qaz balonlarının istehsalı

  Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yüksək təzyiqli (200 bar və 300 bar) tikişsiz polad qaz balonlarının istehsalçısıdır

  Daha ətraflı məlumat: Vitkovice Cylinders

  Daha ətraflı məlumat: Vitkovice Cylinders

 • Qaz balonlarının təchizatı və satışı

  * Tutum göstəricisi: 10-50 litr

  * İşçi təzyiqi: 150 bar, 200 bar, 230 bar, 300 bar

 • Balonlar ilə istifadə

  * Yoxlama

  * Hidrostatik sınaq

  * Bərpa işləri

  * Təmir edilməsi

  * Rənglənməsi

  * Sertifikatlaşdırılması

 • Qaz aksessuarlarının satışı

  * Qaz reduktorları

  * Qaz şlanqları

  * Boru birləşdirici hissələr (fittinqlər)

  * Qaz ventilləri

  * Qaynaq aksessuarları

 • Digərləri

  * Təhlükəli malların daşınması

  * Tullantı balonlarının utilizasiyası

  * Quru buzun təchizatı

  * Freonların təchizatı

 • Quraşdırma

  * Qaz balonları üçün xüsusi çərçivələrin hazırlanması və təchizatı

  * Manifold sistemlərinin tərtibatı, quraşdırılması, yoxlanılması və istifadəyə verilməsi

©2020